Konferencja

Contact

Dr Natasza Szutta
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Poland
email: wnsnsz@univ.gda.pl
Map